Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2020

Alt bo ensam har blivit vanligare särskilt bland unga och äldre åldersgrupper 2019

Enligt Statistikcentralen fortsatte antalet ensamboende att öka år 2019. Jämfört med året innan ökade antalet ensamboende med omkring 30 000 personer. På tio år har antalet ensamboende ökat mest i åldersgrupperna under 30 år och över 65 år. I de unga åldersgrupperna är det vanligare att män bor ensamma, av de äldre ensamboende är merparten kvinnor. Vanligast är ensamboendet i åldersgruppen över 75 år, där nästan varannan bor ensam.

Bostadshushåll efter personantal 1990–2019

Bostadshushåll efter personantal 1990–2019

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2019/asas_2019_2020-05-20_tie_001_sv.html