Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2009

Nedgången i bostadspriserna accelererade under oktober-december

Enligt preliminära uppgifter accelererade nedgången av priserna på gamla höghus- och radhusbostäder under det sista kvartalet år 2008. I hela landet sjönk priserna med 3,8 procent, i huvudstadsregionen med 3,5 procent och på övriga håll i landet med 4,0 procent jämfört med föregående kvartal. Antalet bostadsköp sjönk tydligt i slutet av året. I hela landet var antalet bostadsköp 40 procent färre och inom huvudstadsregionen omkring 50 procent färre än under motsvarande period året innan.

Priserna på gamla höghusbostäder sjönk i genomsnitt med 4,0 procent i hela landet och med 4,3 procent i huvudstadsregionen samt med 3,8 procent på övriga håll i landet jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors sjönk priserna på gamla höghusbostäder med 3,8 procent, i Esbo-Grankulla med 6,2 procent och i Vanda med 5,2 procent. I Tammerfors sjönk priserna med 4,7, i Uleåborg med 4,4 och i Åbo med 3,7 procent. I Kuopio sjönk priserna med 4,9, i Lahtis med 3,5 och i Jyväskylä med 1,7 procent från föregående kvartal.

Under det sista kvartalet år 2008 sjönk priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 3,0 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 5,3 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 726 euro i hela landet, 3 458 euro i huvudstadsregionen och 2 436 euro i övriga Finland. Antalet köp inkluderade i statistiken halverades från föregående kvartal. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex1 för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-IV/2008, 1970=100

1 Den allmänna utvecklingen av konsumentpriser har eliminerats från förändringen av bostadspriser

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 4:e kvartalet 2008 samt förändringar1 från det 3:e kvartalet 2008 och 4:e kvartalet 2007. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2008/4
Index-
tal
22
2008/4
Index-
förändring, %
2008/3-2008/4
Index-
förändring, %
2007/4-2008/4
Antal köp
i statistiken
2008/4
Hela landet 1 943 144,9 -4,0 -3,3 4 791
Huvudstadsregionen 2 929 149,7 -4,3 -3,6 1 372
Övriga Finland 1 429 140,2 -3,8 -2,9 3 419
Nyland 2 747 149,3 -4,2 -3,5 1 705
Östra Nyland 1 767 156,6 -3,4 -11,6 53
Egentliga Finland 1 472 148,9 -4,5 -3,7 486
Satakunta 1 141 135,5 -3,0 0,2 171
Egentliga Tavastland 1 379 141,4 -2,9 -6,1 123
Birkaland 1 727 143,5 -5,2 -4,2 526
Päijänne-Tavastland 1 325 140,1 -2,2 -3,5 250
Kymmenedalen 1 112 145,5 0,2 -0,9 223
Södra Karelen 1 379 134,1 -4,2 -0,1 128
Södra Savolax 1 180 142,6 -1,5 0,7 129
Norra Savolax 1 458 139,7 -4,7 -5,2 122
Norra Karelen 1 439 148,6 -7,2 2,4 100
Mellersta Finland 1 396 128,6 -0,9 -1,9 218
Södra Österbotten 1 173 136,5 -5,6 -1,3 42
Österbotten 1 425 141,3 1,9 4,2 96
Mellersta Österbotten 1 151 150,7 -3,9 8,5 32
Norra Österbotten 1 364 121,1 -4,3 -5,9 216
Kajanaland 1 037 121,5 -10,6 -6,0 60
Lappland 1 104 122,8 -9,8 -4,4 111
Helsingfors 3 3 224 152,0 -3,8 -3,4 906
Helsingfors-1 4 494 158,4 -3,5 -3,3 154
Helsingfors-2 3 288 153,0 -3,7 -3,7 443
Helsingfors-3 2 496 146,3 -4,3 -3,3 147
Helsingfors-4 2 208 140,3 -4,3 -2,7 162
Esbo-Grankulla 2 436 143,2 -6,2 -4,3 231
Vanda 1 992 141,5 -5,2 -4,6 235
Ramkommuner 4 1 710 145,9 -1,9 -1,0 260
Borgå 1 989 156,8 -4,4 -10,0 50
Tammerfors 1 959 147,1 -4,7 -4,2 377
Åbo 1 616 152,3 -3,7 -4,3 298
Björneborg 1 230 138,8 -3,6 1,4 87
Raumo 1 153 137,3 -0,2 -3,7 53
Villmanstrand 1 585 139,8 -4,0 -0,3 90
Kotka 1 238 157,9 -1,4 0,3 112
Kouvola 1 076 136,8 -5,4 -3,5 65
Lahtis 1 411 140,1 -3,5 -5,4 193
Tavastehus 1 701 149,9 -2,1 -3,4 71
Kuopio 1 698 139,1 -4,9 -8,1 59
Jyväskylä 1 637 130,2 -1,7 -1,6 132
Vasa 1 570 141,5 -1,1 1,9 71
Seinäjoki 1 244 137,6 -5,5 -1,1 29
Karleby 1 192 157,0 -4,2 9,2 26
S:t Michel 1 458 147,1 -1,4 -0,2 55
Joensuu 1 707 156,3 -8,5 1,2 67
Uleåborg 1 442 121,7 -4,4 -6,7 176
Kajana 1 071 124,6 -7,4 -4,0 44
Rovaniemi 1 292 129,7 -3,9 -2,1 65

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificeringen av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html.
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2008, 4:e kvartalet Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 4:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2008/04/ashi_2008_04_2009-01-30_tie_001_sv.html