Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2010

Prisstegringen för gamla bostäder avtog under juli–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,9 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 7,8 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 9,2 procent och i övriga Finland med 6,7 procent.

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Under tredje kvartalet 2010 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 117 euro i hela landet, 3 224 euro i huvudstadsregionen och 1 617 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 4,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,9 procent och i övriga Finland med 5,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 11,2 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 13,4 procent och i övriga Finland med 10,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 068 euro i hela landet, 4 185 euro i huvudstadsregionen och 2 666 euro i övriga Finland.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 3:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2010/03/ashi_2010_03_2010-10-29_tie_001_sv.html