Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Publicerad: 28.3.2013

Aktiebostadspriserna steg i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,4 procent i februari jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,2 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med februari året innan steg priserna i hela landet med 2,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,3 procent och i övriga Finland med 1,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I februari 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 185 euro i hela landet, 3 501 euro i huvudstadsregionen och 1 668 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i StatFin-tjänsten på adressen  http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true (endast på finska).


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Ilkka Lehtinen 09 1734 3478, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/02/ashi_2013_02_2013-03-28_tie_001_sv.html