Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2013

Priserna på aktiebostäder nästan oförändrade i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla höghus- och radhusbostäder nästan oförändrade i hela landet i augusti jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,4 procent. Jämfört med augusti året innan steg priserna i hela landet med 0,8 procent. I huvudstadsregionen gick priserna upp med 2,5 procent, medan priserna sjönk med 0,4 procent på övriga håll i landet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I augusti 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 152 euro i hela landet, 3 445 euro i huvudstadsregionen och 1 645 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/08/ashi_2013_08_2013-09-27_tie_001_sv.html