Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2013

Aktiebostadspriserna sjönk något i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent från augusti till september. Inom huvudstadsregionen gick priserna upp med 0,2 procent medan i övriga Finland sjönk priserna med 0,8 procent. Jämfört med september året innan steg priserna i hela landet med 0,6 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I september 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 172 euro i hela landet, 3 519 euro i huvudstadsregionen och 1 643 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Aktiebostadspriserna under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2013 sjönk priserna på gamla bostäder i hela landet med 0,2 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent och medan de sjönk i övriga Finland med 0,9 procent. Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under juli-september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 266 euro i hela landet, 3 550 euro i huvudstadsregionen och 1 687 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg i hela landet med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,7 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,7 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,1 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 435 euro i hela landet, 4 701 euro i huvudstadsregionen och 2 980 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Aktiebostadspriser. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3451, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/09/ashi_2013_09_2013-10-25_tie_001_sv.html