Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Publicerad: 29.11.2013

Aktiebostadspriserna sjönk något i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent i oktober jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,2 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,9 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent från föregående år, medan de var nästan oförändrade i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I oktober 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 185 euro i hela landet, 3 528 euro i huvudstadsregionen och 1 658 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/10/ashi_2013_10_2013-11-29_tie_001_sv.html