Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2013

Priser på aktiebostäder oförändrade i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla höghus- och radhusbostäder oförändrade i hela landet från oktober till november. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,4 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent från året innan, medan de i övriga Finland steg med 0,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I november 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 200 euro i hela landet, 3 590 euro i huvudstadsregionen och 1 654 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/11/ashi_2013_11_2013-12-27_tie_001_sv.html