Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, april

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.12.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2015 0,0 0,3 -0,3
08/2015 0,0 0,5 -0,5
09/2015 -0,8 -0,5 -0,3
10/2015 0,7 1,1 -0,4
Huvudstadsregionen 07/2015 -0,8 -0,1 -0,7
08/2015 1,5 1,8 -0,3
09/2015 -1,0 -1,0 0,0
10/2015 1,3 2,3 -1,0
Övriga landet 07/2015 0,8 0,7 0,1
08/2015 -1,5 -0,8 -0,7
09/2015 -0,5 -0,1 -0,4
10/2015 0,2 0,0 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.12.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2015 0,0 0,3 -0,3
08/2015 -0,8 -0,4 -0,4
09/2015 -0,6 -0,3 -0,3
10/2015 -0,3 -0,1 -0,2
Huvudstadsregionen 07/2015 0,1 0,8 -0,7
08/2015 0,1 0,1 0,0
09/2015 0,5 0,5 0,0
10/2015 0,1 0,7 -0,6
Övriga landet 07/2015 -0,1 -0,1 0,0
08/2015 -1,6 -0,9 -0,7
09/2015 -1,5 -1,0 -0,5
10/2015 -0,7 -0,9 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/11/ashi_2015_11_2015-12-29_rev_001_sv.html