Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.01.2016 1:a offentliggörandet  
Hela landet 08/2015 -0,1 0,5 -0,6
09/2015 -0,7 -0,5 -0,2
10/2015 0,7 1,1 -0,4
11/2015 -0,5 0,1 -0,6
Huvudstadsregionen 08/2015 1,5 1,8 -0,3
09/2015 -0,8 -1,0 0,2
10/2015 1,2 2,3 -1,1
11/2015 -1,2 -0,9 -0,3
Övriga landet 08/2015 -1,4 -0,8 -0,6
09/2015 -0,5 -0,1 -0,4
10/2015 0,1 0,0 0,1
11/2015 0,1 1,1 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.01.2016 1:a offentliggörandet  
Hela landet 08/2015 -0,8 -0,4 -0,4
09/2015 -0,5 -0,3 -0,2
10/2015 -0,3 -0,1 -0,2
11/2015 0,4 1,1 -0,7
Huvudstadsregionen 08/2015 0,0 0,1 -0,1
09/2015 0,6 0,5 0,1
10/2015 0,2 0,7 -0,5
11/2015 1,5 1,7 -0,2
Övriga landet 08/2015 -1,6 -0,9 -0,7
09/2015 -1,6 -1,0 -0,6
10/2015 -0,8 -0,9 0,1
11/2015 -0,5 0,5 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförän-dringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.01.2016 1:a offentliggörandet  
Hela landet 4/2014 -1,0 -0,4 -0,6
1/2015 -0,3 -0,2 -0,1
2/2015 0,8 0,8 0,0
3/2015 -0,1 0,0 -0,1
Huvudstadsregionen 4/2014 -0,8 -0,2 -0,6
1/2015 0,4 0,6 -0,2
2/2015 0,5 0,3 0,2
3/2015 0,1 -0,1 0,2
Övriga landet 4/2014 -1,1 -0,5 -0,6
1/2015 -1,0 -1,0 0,0
2/2015 1,2 1,2 0,0
3/2015 -0,2 0,1 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsfö-rändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.01.2016 1:a offentliggörandet  
Hela landet 4/2014 -1,3 -1,0 -0,3
1/2015 -1,2 -1,1 -0,1
2/2015 -0,9 -0,9 0,0
3/2015 -0,5 -0,5 0,0
Huvudstadsregionen 4/2014 -0,9 -0,5 -0,4
1/2015 -0,5 -0,3 -0,2
2/2015 -0,8 -0,8 0,0
3/2015 0,2 0,0 0,2
Övriga landet 4/2014 -1,7 -1,5 -0,2
1/2015 -1,8 -1,8 0,0
2/2015 -1,0 -0,9 -0,1
3/2015 -1,2 -0,8 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3472, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/12/ashi_2015_12_2016-01-28_rev_001_sv.html