Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2016

Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,2 procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent. Jämfört med motsvarande period år 2014 steg priserna i hela landet med 0,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2010=100

Under oktober–december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 274 euro i hela landet, 3 557 euro i huvudstadsregionen och 1 699 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 1,0 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,7 procent, medan de i övriga Finland priserna var oförändrade.

Jämfört med motsvarande period år 2014 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,9 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 553 euro i hela landet, 4 879 euro i huvudstadsregionen och 3 085 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över aktiebostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om aktiebostadspriserna finns att få områdesvis på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html

Aktiebostadspriserna steg i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent från oktober till december. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent. Jämfört med december 2014 steg priserna i hela landet med 0,6 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,7 procent från året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3472, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/12/ashi_2015_12_2016-01-28_tie_001_sv.html