Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2016

Aktiebostadspriserna steg under första kvartalet

Under första kvartalet 2016 steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,6 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,5 procent och i övriga Finland med 0,7 procent. Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna i hela landet med 0,8 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 293 euro i hela landet, 3 598 euro i huvudstadsregionen och 1 707 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2015 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,5 procent och i övriga Finland med 1,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 591 euro i hela landet, 4 796 euro i huvudstadsregionen och 3 166 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Årsstatistik 2015

År 2015 gjordes något under 61 600 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan ökade antalet köp med 5,2 procent i hela landet. I huvudstadsregionen ökade antalet köp med 12,3 procent och i övriga Finland med 2,5 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 268 euro i hela landet, 3 549 euro i huvudstadsregionen och 1 694 euro i övriga Finland. Från år 2014 sjönk priserna på gamla bostadsaktier med 0,8 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen var priserna ungefär oförändrade, i övriga Finland sjönk de med 1,5 procent.

Förra året var köpesumman för bostadsaktielägenheter 9,5 miljarder euro, vilket var 0,7 miljarder euro mer än år 2014. I Nyland gjordes över en tredjedel av alla bostadsköp i hela landet och deras värde var över hälften av köpesumman för hela landet.

Aktiebostadspriserna sjönk i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent från februari till mars. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,4 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med mars 2015 sjönk priserna i hela landet med 0,2 procent. I huvudstadsregionen och i övriga Finland sjönk priserna med 0,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I mars 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 256 euro i hela landet, 3 553 euro i huvudstadsregionen och 1 675 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/03/ashi_2016_03_2016-04-28_tie_001_sv.html