Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.5.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2015 0,1 0,2 -0,1
01/2016 -0,3 -1,3 1,0
02/2016 0,7 1,3 -0,6
03/2016 -1,1 -0,4 -0,7
Huvudstadsregionen 12/2015 0,9 1,8 -0,9
01/2016 -1,6 -2,1 0,5
02/2016 1,1 2,2 -1,1
03/2016 -2,0 -0,4 -1,6
Övriga landet 12/2015 -0,6 -1,3 0,7
01/2016 0,9 -0,6 1,5
02/2016 0,2 0,4 -0,2
03/2016 -0,3 -0,5 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.5.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2015 0,2 0,6 -0,4
01/2016 0,8 0,3 0,5
02/2016 1,3 2,2 -0,9
03/2016 -1,2 -0,2 -1,0
Huvudstadsregionen 12/2015 2,1 3,1 -1,0
01/2016 1,4 1,6 -0,2
02/2016 1,5 2,7 -1,2
03/2016 -2,3 -0,2 -2,1
Övriga landet 12/2015 -1,5 -1,7 0,2
01/2016 0,3 -0,8 1,1
02/2016 1,1 1,7 -0,6
03/2016 -0,1 -0,2 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/04/ashi_2016_04_2016-05-27_rev_001_sv.html