Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2016 0,7 1,3 -0,6
03/2016 -1,1 -0,4 -0,7
04/2016 1,9 2,1 -0,2
05/2016 0,6 0,6 0,0
Huvudstadsregionen 02/2016 1,2 2,2 -1,0
03/2016 -1,7 -0,4 -1,3
04/2016 4,4 4,7 -0,3
05/2016 -0,4 -0,4 0,0
Övriga landet 02/2016 0,2 0,4 -0,2
03/2016 -0,6 -0,5 -0,1
04/2016 -0,3 -0,2 -0,1
05/2016 1,5 1,6 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2016 1,3 2,2 -0,9
03/2016 -1,3 -0,2 -1,1
04/2016 1,3 1,7 -0,4
05/2016 0,7 0,8 -0,1
Huvudstadsregionen 02/2016 1,4 2,7 -1,3
03/2016 -2,2 -0,2 -2,0
04/2016 3,0 3,3 -0,3
05/2016 2,2 2,3 -0,1
Övriga landet 02/2016 1,2 1,7 -0,5
03/2016 -0,4 -0,2 -0,2
04/2016 -0,2 0,3 -0,5
05/2016 -0,6 -0,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2015 0,6 0,8 -0,2
3/2015 -0,1 0,0 -0,1
4/2015 -0,3 -0,2 -0,1
1/2016 0,1 0,6 -0,5
Huvudstadsregionen 2/2015 0,4 0,3 0,1
3/2015 0,2 -0,1 0,3
4/2015 0,2 0,4 -0,2
1/2016 -0,1 0,5 -0,6
Övriga landet 2/2015 0,7 1,2 -0,5
3/2015 -0,3 0,1 -0,4
4/2015 -0,8 -0,8 0,0
1/2016 0,4 0,7 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2015 -1,2 -0,9 -0,3
3/2015 -0,8 -0,5 -0,3
4/2015 -0,1 0,2 -0,3
1/2016 0,3 0,8 -0,5
Huvudstadsregionen 2/2015 -1,0 -0,8 -0,2
3/2015 0,1 0,0 0,1
4/2015 1,1 1,4 -0,3
1/2016 0,7 1,3 -0,6
Övriga landet 2/2015 -1,3 -0,9 -0,4
3/2015 -1,6 -0,8 -0,8
4/2015 -1,3 -0,9 -0,4
1/2016 0,0 0,3 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/06/ashi_2016_06_2016-07-28_rev_001_sv.html