Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, maj

Publicerad: 28.11.2016

Priserna på aktiebostäder steg i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,6 procent från september till oktober. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,2 procent från året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 0,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I oktober 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 262 euro i hela landet, 3 604 euro i huvudstadsregionen och 1 661 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/10/ashi_2016_10_2016-11-28_tie_001_sv.html