Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, mars

Publicerad: 28.8.2017

Aktiebostadspriserna steg i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent från juni till juli. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent och i övriga Finland med 0,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,8 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,9 procent från föregående år, medan de var nästan oförändrade i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I juli 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 344 euro i hela landet, 3 770 euro i huvudstadsregionen och 1 706 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (171,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/07/ashi_2017_07_2017-08-28_tie_001_sv.html