Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.6.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2018 -0,8 -1,9 1,1
02/2018 0,8 0,6 0,2
03/2018 -0,5 -0,6 0,1
04/2018 1,6 0,9 0,7
Huvudstadsregionen 01/2018 -0,2 -2,0 1,8
02/2018 0,7 0,7 0,0
03/2018 0,1 0,4 -0,3
04/2018 1,3 1,3 0,0
Övriga landet 01/2018 -1,3 -1,7 0,4
02/2018 0,9 0,5 0,4
03/2018 -1,0 -1,6 0,6
04/2018 2,0 0,6 1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.6.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2018 0,0 0,0 0,0
02/2018 0,6 0,9 -0,3
03/2018 -0,9 -1,2 0,3
04/2018 0,6 -0,1 0,7
Huvudstadsregionen 01/2018 1,4 0,5 0,9
02/2018 3,3 2,9 0,4
03/2018 2,3 2,2 0,1
04/2018 3,5 3,2 0,3
Övriga landet 01/2018 -1,2 -0,5 -0,7
02/2018 -1,9 -0,9 -1,0
03/2018 -3,8 -4,3 0,5
04/2018 -2,1 -3,2 1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/05/ashi_2018_05_2018-06-28_rev_001_sv.html