Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2018

Aktiebostadspriserna steg något i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent från april till maj. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,8 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,7 procent från året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I maj 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 125 euro i hela landet, 3 677 euro i huvudstadsregionen och 1 659 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/05/ashi_2018_05_2018-06-28_tie_001_sv.html