Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.9.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2018 1,6 0,9 0,7
05/2018 0,9 0,2 0,7
06/2018 -0,3 -0,4 0,1
07/2018 -0,3 -0,7 0,4
Huvudstadsregionen 04/2018 1,2 1,3 -0,1
05/2018 1,4 0,6 0,8
06/2018 -0,3 -0,9 0,6
07/2018 -1,4 -1,1 -0,3
Övriga landet 04/2018 1,9 0,6 1,3
05/2018 0,4 -0,2 0,6
06/2018 -0,4 0,1 -0,5
07/2018 0,7 -0,3 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.9.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2018 0,6 -0,1 0,7
05/2018 1,5 0,8 0,7
06/2018 1,2 1,1 0,1
07/2018 0,9 0,7 0,2
Huvudstadsregionen 04/2018 3,4 3,2 0,2
05/2018 4,2 3,5 0,7
06/2018 3,8 2,9 0,9
07/2018 2,5 2,8 -0,3
Övriga landet 04/2018 -2,0 -3,2 1,2
05/2018 -1,0 -1,7 0,7
06/2018 -1,3 -0,7 -0,6
07/2018 -0,6 -1,3 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/08/ashi_2018_08_2018-09-27_rev_001_sv.html