Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-08/2018 1) Antalet köp 01-08/2017 2)
Hela landet 37 730 37 983
Huvudstadsregionen 10 985 10 979
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 26 466 27 004
Ramkommuner 2 192 2 421
Södra Finland 22 029 22 197
Västra Finland 8 339 8 786
Östra Finland 3 717 3 613
Norra Finland 3 366 3 387
Helsingfors 6 710 6 691
Esbo-Grankulla 2 453 2 396
Vanda 1 822 1 892
Tammerfors 2 348 2 543
Åbo 2 197 2 114
Uleåborg 1 777 1 722
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/08/ashi_2018_08_2018-09-27_tau_001_sv.html