Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2018

Priserna på gamla aktiebostäder sjönk under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,6 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 0,4 procent. Jämfört med motsvarande period år 2017 steg priserna i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,7 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Under juli–september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 082 euro i hela landet, 3 666 euro i huvudstadsregionen och 1 612 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 0,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2017 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 2,3 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,3 procent och i övriga Finland med 1,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 773 euro i hela landet, 4 962 euro i huvudstadsregionen och 3 354 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Priserna på aktiebostäder steg i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,7 procent från augusti till september. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,9 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med september 2017 steg priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med en procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I september 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 081 euro i hela landet, 3 615 euro i huvudstadsregionen och 1 621 euro i övriga Finland.

Statistikcentralen hade kännedom om 42 330 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–september. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 12 223 och i övriga Finland 29 813. Under motsvarande period i fjol var antalet köp 43 272 i hela landet. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 12 698 och i övriga Finland 30 574.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/09/ashi_2018_09_2018-10-30_tie_001_sv.html