Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.2.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2018 0,7 0,7 0,0
10/2018 -0,8 -1,0 0,2
11/2018 0,7 0,7 0,0
12/2018 0,0 0,0 0,0
Huvudstadsregionen 09/2018 0,8 0,9 -0,1
10/2018 -0,5 -1,3 0,8
11/2018 1,2 1,5 0,2
12/2018 -0,1 -0,2 0,2
Övriga landet 09/2018 0,6 0,5 0,1
10/2018 -1,0 -0,8 -0,2
11/2018 0,1 -0,2 0,3
12/2018 0,0 0,2 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.2.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2018 1,0 1,2 -0,2
10/2018 0,3 0,4 -0,1
11/2018 1,1 1,0 0,1
12/2018 1,1 1,2 -0,1
Huvudstadsregionen 09/2018 3,4 3,6 -0,2
10/2018 3,0 3,0 0,0
11/2018 3,1 3,0 0,1
12/2018 2,8 2,7 0,1
Övriga landet 09/2018 -1,2 -1,0 -0,2
10/2018 -2,3 -2,0 -0,3
11/2018 -0,8 -0,9 0,1
12/2018 -0,5 -0,3 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/01/ashi_2019_01_2019-02-28_rev_001_sv.html