Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg i huvudstadsregionen i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,7 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 1,7 procent jämfört med april 2018.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med mars steg priserna i huvudstadsregionen med 0,7 procent och var på samma nivå som i mars på annat håll i Finland.

När det gäller de största städerna steg priserna i april mest i Åbo, Uleåborg och Helsingfors jämfört med motsvarande period året innan.

I huvudstadsregionen har skillnaden i prisutvecklingen mellan Esbo och Vanda samt Helsingfors blivit kraftigare under den senaste tiden. Jämfört med år 2015 har priserna under början av året stigit med omkring 13 procent i Helsingfors och med ungefär 4 procent i Esbo och Vanda.

De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt hälften av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Statistikcentralen hade kännedom om 16 137 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–april. Detta är 3,6 procent färre än jämfört med motsvarande period i fjol. I huvudstadsregionen var antalet köp 2,2 procent fler och på övriga håll i landet 5,9 procent färre än året innan (Tabellbilaga 1).

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla aktielägenheter, april 2019 1)

Område Kvadratmeterpris,eur/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 103 102,8 0,4 0,0
Huvudstadsregionen 3 673 109,7 0,7 1,7
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 635 96,7 0,1 -1,7
Ramkommuner 2) 2 074 97,7 3,0 -1,8
Helsinki 4 240 113,1 0,4 2,8
Esbo-Grankulla 3 436 104,4 2,0 -0,4
Vanda 2 605 103,9 0,0 0,8
Tammerfors 2 547 106,6 0,9 0,7
Åbo 2 095 109,9 -1,2 4,0
Uleåborg 1 791 105,7 4,3 3,5
1) Preliminära uppgift
2) Ramkommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/04/ashi_2019_04_2019-05-28_tie_001_sv.html