Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2019 -0,4 -1,1 0,7
04/2019 0,4 0,4 0,0
05/2019 0,9 -0,1 1,0
06/2019 0,4 0,1 0,3
Huvudstadsregionen 03/2019 0,0 -1,1 1,1
04/2019 0,3 0,7 -0,4
05/2019 1,0 0,7 0,3
06/2019 1,3 1,0 0,3
Övriga landet 03/2019 -0,8 -1,0 0,2
04/2019 0,5 0,1 0,4
05/2019 0,8 -0,9 1,7
06/2019 -0,4 -0,8 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2019 1,2 0,7 0,5
04/2019 0,1 0,0 0,1
05/2019 -0,1 -1,0 0,9
06/2019 0,9 0,6 0,3
Huvudstadsregionen 03/2019 2,3 1,2 1,1
04/2019 1,7 1,7 0,0
05/2019 0,9 0,5 0,4
06/2019 2,5 2,2 0,3
Övriga landet 03/2019 0,1 0,2 -0,1
04/2019 -1,4 -1,7 0,3
05/2019 -1,1 -2,5 1,4
06/2019 -0,7 -1,1 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/07/ashi_2019_07_2019-08-28_rev_001_sv.html