Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2020

Priserna på gamla aktiebostäder steg på årsnivå i Helsingfors och Tammerfors

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,4 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 3,5 procent jämfört med maj 2019. Jämfört med april var priserna nästan oförändrade. På basis av köp via fastighetsmäklare gjordes i maj omkring 30 procent färre köp av gamla aktiebostäder jämfört med motsvarande period året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på basis av de preliminära uppgifterna som publiceras månatligen mest i Västra Finland och av städerna i Uleåborg, där de var på en högre nivå än vanligt för ett år sedan.

Jämfört med år 2015 har priserna sjunkit mest i Östra Finland, med omkring 17 procent, i Västra och Norra Finland, med omkring fyra procent. I Södra Finland har priserna stigit med ungefär 7 procent.

Av de stora städerna steg priserna enligt preliminära uppgifter med omkring 2 procent i Helsingfors och med 1,3 procent i Tammerfors jämfört med motsvarande period året innan. I Esbo, Vanda och Åbo var priserna nästan oförändrade jämfört med motsvarande period året innan.

Priser på gamla aktiebostäder, maj 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 129 103,2 -0,4 -1,1
Huvudstadsregionen 3 846 113,0 -0,1 1,4
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 630 94,5 -0,7 -3,5
Kranskommuner 2) 2 093 94,8 1,4 -2,7
Helsingfors 4 396 116,8 -0,3 2,1
Esbo-Grankulla 3 652 107,6 0,1 0,6
Vanda 2 752 105,7 0,5 -0,6
Tammerfors 2 624 109,6 0,7 1,3
Åbo 2 092 113,0 -2,9 0,2
Uleåborg 1 801 100,1 0,5 -3,0
1) Preliminära uppfiter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/05/ashi_2020_05_2020-06-30_tie_001_sv.html