Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2020

Den starka utvecklingen inom bostadshandeln fortsatte i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i november med 6 procent i huvudstadsregionen jämfört med året innan. I övriga landet låg priserna på samma nivå som året innan. Jämfört med oktober steg priserna i huvudstadsregionen med 1,7 procent och sjönk på annat håll i landet med 1,3 procent. Via fastighetsmäklare gjordes nästan en femtedel fler köp av gamla aktiebostäder än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2020M11 , index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2020M11 , index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på gamla aktiebostäder i Södra, Norra och Västra Finland och sjönk i Östra Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena 2015–2020M11, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena 2015–2020M11, index 2015=100

Av de stora städerna steg priserna enligt preliminära uppgifter i Helsingfors, Tammerfors, Esbo och Uleåborg jämfört med året innan. Jämfört med november i fjol sjönk priserna i Vanda och var på samma nivå som året innan i Åbo. I Åbo har priserna sjunkit under de senaste månaderna jämfört med i våras och utvecklingen av priserna har gått i en annan riktning än i Helsingfors och Tammerfors.

När man granskar uppgifterna om huvudstadsregionen, Helsingfors, Åbo och Tammerfors bör man beakta att indexen var på en lägre nivå för ett år sedan.

Under januari-november har antalet bostadsköp via fastighetsmäklare stigit i Esbo och Uleåborg samt i ramkommuner och sjunkit mest i Åbo.

Enligt preliminära uppgifter gjordes bostadsköp för 12 miljarder euro under januari–september, vilket är omkring fem procent fler än för ett år sedan. I huvudstadsregionen är värdet av handeln omkring sju procent större och i övriga landet omkring två procent större än året innan.

Priser på gamla aktiebostäder, november 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 207 104,7 0,2 3,0
Huvudstadsregionen 3 999 116,1 1,7 6,0
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 687 94,7 -1,3 0,0
Ramkommuner 2) 2 180 95,9 -0,1 2,8
Helsingfors 4 652 121,4 2,5 8,2
Esbo-Grankulla 3 708 109,0 1,3 4,5
Vanda 2 808 105,5 -1,4 -1,6
Tammerfors 2 649 111,9 -1,8 7,0
Åbo 2 214 109,7 -3,8 0,1
Uleåborg 1 748 101,8 5,1 4,0
1) Preliminära uppgifter
2) Ramkommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet och försäljningstiden för gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/11/ashi_2020_11_2020-12-30_tie_001_sv.html