Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.3.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2020 0,8 0,0 0,8
11/2020 -0,1 0,2 -0,3
12/2020 0,0 0,1 -0,1
01/2021 -1,6 -1,8 0,2
Huvudstadsregionen 10/2020 0,6 0,0 0,6
11/2020 0,6 1,7 -1,1
12/2020 0,2 0,5 -0,3
01/2021 -1,5 -1,5 0,0
Övriga landet 10/2020 0,9 0,1 0,8
11/2020 -0,8 -1,3 0,5
12/2020 -0,2 -0,3 0,1
01/2021 -1,7 -2,1 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.3.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2020 3,6 2,8 0,8
11/2020 3,5 3,0 0,5
12/2020 2,6 2,3 0,3
01/2021 1,1 1,0 0,1
Huvudstadsregionen 10/2020 4,8 4,1 0,7
11/2020 5,9 6,0 -0,1
12/2020 4,7 4,7 0,0
01/2021 2,8 2,7 0,1
Övriga landet 10/2020 2,4 1,4 1,0
11/2020 1,2 0,0 1,2
12/2020 0,9 0,1 0,8
01/2021 -0,6 -0,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/02/ashi_2021_02_2021-03-30_rev_001_sv.html