Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2021

Priserna på gamla aktiebostäder steg i stora städerna i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i november i alla de stora städerna jämfört med året innan. Prisstegringen har dock lugnat ner sig i många städer jämfört med början av året. I hela landet steg priserna med 3,6 procent. Jämfört med oktober var priserna nästan oförändrade i hela landet. I november gjordes 4 procent fler köp av gamla bostäder i flervåningshus och radhus via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M11, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M11, index 2015=100

När det gäller stora städer steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Åbo och Helsingfors jämfört med motsvarande period året innan. Sedan 2015 har priserna stigit med 23 procent i Åbo och med 29 procent i Helsingfors.

I huvudstadsregionen steg priserna på bostäder i flervåningshus med 6,5 procent och på radhusbostäder med 3,0 procent jämfört med året innan.

Sett till storområde steg priserna på gamla aktiebostäder mest på årsnivå i november i Södra Finland. Priserna sjönk i Östra Finland och Västra Finland. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med nästan 16 procent i Södra Finland. I Norra Finland har priserna sjunkit med nästan en procent och i Västra Finland med drygt 2 procent. I Östra Finland har priserna sjunkit med över 19 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M11, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M11, index 2015=100

Priser på gamla aktielägenheter, november 2021 1)

Area Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 269 109,1 0,2 3,6
Huvudstadsregionen 4 212 122,5 0,6 5,4
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 716 97,5 -0,3 1,8
Kranskommuner 2) 2 257 102,1 6,5 4,5
Helsingfors 5 046 129,1 0,7 6,8
Esbo-Grankulla 3 717 113,0 -0,6 2,3
Vanda 2 914 110,5 2,5 4,3
Tammerfors 2 913 118,7 -0,1 5,8
Åbo 2 336 123,1 -0,5 9,2
Uleåborg 1 877 106,4 1,6 6,0
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Det totala värdet av bostadsköp ökade med 7 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan

De preliminära uppgifterna om det totala antalet bostadsköp och deras värde har kompletterats. Antalet bostadsköp ökade under tredje kvartalet med 2,6 procent i hela landet jämfört med motsvarande period året innan. Det sammanlagda antalet bostadsköp i de stora städerna (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo) ökade med ungefär en procent under tredje kvartalet. Utanför de stora städerna ökade antalet köp med knappa 4 procent.

Under januari-september uppgick bostadsköpen till 15,4 miljarder euro, vilket är 27 procent mer än för ett år sedan. I de stora städerna ökade värdet av köpen med 26 procent och i övriga Finland med 29 procent från året innan. I januari-september var värdet av köpen 46 procent i huvudstadsregionen och 61 procent i de stora städerna jämfört med värdet för hela landet.

Statistikcentralen sammanställer uppgifterna om det totala antalet bostadsköp och deras värde i statfin-tabellen 12r3 . Uppgifterna i tabellen uppdateras retroaktivt i samband med månadsstatistiken när det gäller gamla aktiebostäder och beviljade bygglov.

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

I månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder ingår vid första publiceringstillfället omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revideringen av uppgifter finns i separata tabeller.

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/11/ashi_2021_11_2021-12-30_tie_001_sv.html