Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Månadsuppgifter om bostadspriser

Från och med 26.8.2011 publiceras också månadsuppgifter i statistiken över bostadspriser. Uppgifterna publiceras en månad efter utgången av statistikmånaden. Basåret för månadsstatistiken är 2010=100 och uppgifterna publiceras från början av år 2010.

Statistiken över bostadspriser beskriver skuldfria kvadratmeterpriser på gamla aktielägenheter och förändringar i dem på månads-, kvartals- och årsnivå.

I månadsstatistiken används en grövre områdesindelning än i kvartalsstatistiken på grund av färre bostadsköp. Områdesklasserna är hela landet, huvudstadsregionen, övriga Finland (hela landet exklusive huvudstadsregionen), ramkommuner (Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis), Helsingfors, Esbo-Grankulla, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg samt storområdena Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland.

Statistiken över bostadspriser revideras på så sätt att de slutliga uppgifterna om hela året publiceras i samband med publiceringen av första kvartalets uppgifter året efter statistikåret.

Förfrågningar: Johanna Leivo (09) 1734 3397 ja Petri Kettunen (09) 1734 3558
asuminen@tilastokeskus.fi


Senast uppdaterad 24.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2011-08-24_uut_001_sv.html