Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna för början av året i statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har reviderats på grund av förändringar i materialet

Prisindexet för gamla aktiebostäder har beräknats på nytt fr.o.m. början av år 2019 med Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier och förändringar i dem). I och med förändringen i materialet är revideringen av uppgifter större än normalt och särskilt första kvartalet år 2019 har reviderats uppåt, med 1,1 procent för hela landet i års- och kvartalsförändringarna. I allmänhet är revideringen i kvartalsstatistiken mindre än +/- 0,5 procentenheter.

Det finns flera orsaker till revideringen. Det nya materialet har kompletterats med uppgifter om tidigare månader från flera månaders tid. Revideringen beror delvis också på tidpunkterna för bearbetningen av det nya materialet, vilka avviker från den vanliga produktionsprocessen. I materialet för år 2019 har man satt enhetliga prisgränser för hela året samt tagit i bruk nyare registeruppgifter, vilket normalt skulle göras senare i vår.revideringen av uppgifter större än normalt och särskilt första kvartalet år 2019 har reviderats uppåt, med 1,1 procent för hela landet i års- och kvartalsförändringarna. I allmänhet är revideringen i kvartalsstatistiken mindre än +/- 0,5 procentenheter.

Dessutom innehåller lägenhetsuppgifterna uppgift om datum för överföringen av äganderätten istället för tidpunkten för köpet. På så sätt ersätter överföringsdagen köpslutdagen, vilket i vissa fall har lett till byte av månad för beräkningen av uppgifterna. Dessutom är identifieringen av nya objekt för närvarande inte lika exakt som tidigare särskilt när det gäller objekt där en gammal byggnad genomgått en grundlig reparation så att den till sitt skick motsvarar en ny byggnad.


Senast uppdaterad 31.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2020-03-31_uut_001_sv.html