Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.5.2019

De fritt finansierade hyrorna steg mest i Åbo

Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg under första kvartalet 2019 mest i Åbo av de stora städerna jämfört med året innan. De fritt finansierade hyrorna steg något snabbare i huvudstadsregionen än i övriga Finland.

Utveckling av hyror för de fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för de fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda och Åbo jämfört med år 2015. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 5,4 procent och i övriga Finland med 4,7 procent.

Jämfört med år 2015 har hyrorna stigit nästan överallt, men hyresstegringen under de senaste åren avtagit på årsnivå på olika håll i landet.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 1:a kvartalet 2019

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* 1) Hyra euro/ m²² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 105,0 0,4 0,9 124 597 14,6 15,6
Huvudstadsregionen 105,4 0,6 1,0 42 058 19,0 20,3
Övriga Finland (Hela landet - Huvudstadsregionen) 104,7 0,4 0,9 82 539 12,7 13,4
Helsingfors 105,3 0,5 1,0 24 355 20,2 22,0
Helsingfors 1 104,4 0,4 1,2 3 227 22,1 24,8
Helsingfors 2 105,3 0,4 1,0 9 748 21,3 22,7
Helsingfors 3 104,0 0,6 0,8 3 025 19,0 20,4
Helsingfors 4 107,1 0,8 1,0 8 355 17,8 19,2
Esbo-Grankulla 104,5 0,5 0,9 8 248 17,0 18,3
Vanda 106,5 0,8 1,2 9 455 17,0 17,8
Ramkommuner 105,5 0,7 0,9 5 472 14,4 15,4
Tammerfors 105,6 0,6 1,1 12 191 14,6 15,4
Åbo 106,2 0,4 1,4 9 072 13,6 14,6
Lahtis 103,5 0,4 0,3 4 543 13,2 13,7
Kuopio 106,1 0,4 1,1 4 080 14,2 14,5
Jyväskylä 105,4 0,3 0,7 6 125 13,9 14,4
Uleåborg 105,0 0,6 0,9 7 334 12,7 13,3
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen.

Helsingfors genomsnittliga hyresnivå för fritt finansierade hyresbostäder är fortfarande den högsta i landet. I Helsingfors är den genomsnittliga kvadratmeterhyran (20,2 euro/m²) t.ex. jämfört med den genomsnittliga hyresnivån i Tammerfors omkring 6 euro högre. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var i Helsingfors 22,0 euro/m², Tammerfors 15,4 euro/m² och i Åbo 14,6 euro/m² .

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2019/01/asvu_2019_01_2019-05-09_tie_001_sv.html