Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.8.2019

De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen och Åbo

Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg under andra kvartalet 2019 mest i Åbo och huvudstadsregionen av de stora städerna jämfört med året innan.

Utveckling av hyror för de fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för de fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda, Kuopio och Åbo jämfört med år 2015. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 6,0 procent och i övriga Finland med 5,0 procent.

Jämfört med år 2015 har hyrorna stigit nästan överallt, men hyresstegringen under de senaste åren har avtagit på årsnivå på olika håll i landet.

Hyror för fritt finasierade hyresbostäder, 2:a kvartalet 2019

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 105,4 0,4 1,2 116 864 14,7 15,7
Huvudstadsregionen 106,0 0,6 1,5 40 331 19,1 20,6
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 105,0 0,3 1,1 76 533 12,8 13,4
Helsingfors 105,9 0,6 1,5 23 059 20,3 22,2
Helsingfors 1 104,7 0,3 1,4 3 027 22,2 25,5
Helsingfors 2 106,0 0,7 1,4 9 162 21,4 23,0
Helsingfors 3 104,8 0,7 1,5 2 895 19,2 20,8
Helsingfors 4 107,8 0,7 1,7 7 975 18,0 19,1
Esbo-Grankulla 105,1 0,6 1,5 8 014 17,2 18,3
Vanda 107,1 0,5 1,7 9 258 17,1 18,0
Ramkommuner 105,8 0,3 1,1 5 149 14,5 15,1
Tammerfors 106,0 0,4 1,4 11 547 14,7 15,4
Åbo 106,6 0,4 1,5 8 434 13,7 14,7
Lahtis 103,9 0,3 0,9 4 283 13,2 13,7
Kuopio 106,3 0,2 1,3 3 797 14,2 14,6
Jyväskylä 105,6 0,2 0,9 5 762 13,9 14,1
Uleåborg 105,4 0,4 1,3 6 916 12,8 13,4
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

Helsingfors genomsnittliga hyresnivå för fritt finansierade hyresbostäder är fortfarande den högsta i landet. I Helsingfors är den genomsnittliga kvadratmeterhyran (20,3 euro/m²) t.ex. jämfört med den genomsnittliga hyresnivån i Tammerfors omkring 6 euro högre. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var i Helsingfors 22,2 euro/m², Tammerfors 15,4 euro/m² och i Åbo 14,7 euro/m² .

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (176,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2019/02/asvu_2019_02_2019-08-08_tie_001_sv.html