Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2008

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2007

År 2007 uppgick bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 3,02 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 6,7 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi.

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,49 euro, dvs. en ökning med 7,4 procent från året innan. På årsnivå steg reparationskostnaderna mest, med 25 procent. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 24 procent, utgjordes av reparationskostnaderna. Andelen uppvärmningskostnader av skötselkostnaderna var 23 procent och andelen kostnader för vattenanvändning 9 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 2,30 euro per lägenhetskvadratmeter per månad.

Aravahyreshusens skötselkostnader uppgick år 2007 till 4,10 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna var högst inom huvudstadsregionen, 4,93 euro, och lägst i Västra Finland, 3,77 euro.

På grund av bristfälligheter i de gamla urvalen av bostadsaktiebolag kommer uppgifterna i statistiken över bostadssamfundens ekonomi att justeras för åren 2004-2006. Uppgifterna för år 2006 har räknats om i samband med detta offentliggörande. De nya jämförbara uppgifterna för åren 2004-2005 offentliggörs i oktober

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2005-2007, cent/lägenhetskvadratmeter m2/månad

Källa: Statistik över bostadssamfundens ekonomi 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tanja Huovinen (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2007/asyta_2007_2008-09-26_tie_001_sv.html