Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna om bostadsaktiebolagen gällande åren 2004-2006 har korrigerats

Bristfälligheter i uppgifterna om bostadsaktiebolagen gällande åren 2004-2006 har korrigerats. Bristerna gällde inte statistik över aravahyreshus.

Ett klassificeringsfel i urvalet för år 2004 har inverkat på resultaten också för åren 2005 och 2006. Som urvalsmetod används roterande urval, dvs. det bolag som valts ut för urvalet finns kvar i statistikföringen i tre års tid. På så sätt förnyas tredjedel av urvalet årligen. Uppgifterna för år 2006 har justerats i offentliggörandet av statistiken över bostadssamfundens ekonomi 26.9.2008. Nya jämförbara uppgifter för åren 2004-2005 har offentliggjorts 30.10.2008.

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 3451, asuminen.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/asyta_2008-10-30_uut_001_sv.html