Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.9.2013

Förädlingsvärdet inom tillverkning sjönk med 5 procent år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade förädlingsvärdet inom tillverkning (C) år 2012 med 5 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom utvinning av mineral (B) minskade med 52 procent, inom försörjning av el, gas, värme och kyla (D) var minskningen 8 procent. Förädlingsvärdet inom vattenförsörjning och avfallshantering (E) steg med 6 procent.

Förändring av förädlingsvärdet år 2012*

Förändring av förädlingsvärdet år 2012*
* preliminär uppgift

Bland de industriella näringsgrenarna var utvecklingen svagast inom el- och elektronikindustrin, där förädlingsvärdet sjönk med 60 procent. Av näringsgrenarna ökade förädlingsvärdet mest inom den kemiska industrin, där ökningen var 15 procent. Personalkostnaderna för hela industrin (BCDE) var på samma nivå som året innan. Investeringarna i anläggningstillgångar ökade med 10 procent från året innan.

I utvecklingen av förädlingsvärdet fanns också betydande skillnader beroende på att produktionsstrukturen skiljer sig i de olika regionerna. Mest sjönk förädlingsvärdet i Kajanaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland. I alla dessa landskap var minskningen från året innan mer än 20 procent. Bäst klarade sig Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten och Södra Savolax, som alla hade en ökning av förädlingsvärdet med över 20 procent från året innan.


Källa: Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin 2012, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 09 1734 3668, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin [e-publikation].
2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atoi/2012/atoi_2012_2013-09-26_tie_001_sv.html