Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.8.2012

Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 52 200 lediga jobb under andra kvartalet år 2012, dvs. ungefär lika många som än året innan (49 800). Mätningstidpunkten under det andra kvartalet var den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2011/II – 2012/II

  År/Kvartal
       2011/II        2012/II
Lediga arbetsplatser 49 800 52 200
På deltid 19 % 19 %
På viss tid 47 % 55 %
Svårbesatta arbetsplatser 40 % 36 %

Under andra kvartalet år 2012 erbjöds 33 900 av de lediga jobben, dvs. 65 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb i synnerhet inom handeln (+1 100) och minskade inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (–900). Regionalt sett ökade antalet lediga jobb i Helsingfors-Nylands (+3 400) samt Västra Finlands (+3 000) storområden och minskade i Norra och Östra Finlands (–2 500) storområde samt i Södra Finlands (–1 400) storområde.

Under andra kvartalet år 2012 var andelen deltidsjobb av alla lediga jobb oförändrad och andelen visstidsjobb ökade med åtta procentenheter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Andelen svårbesatta jobb minskade för sin del från 40 procent till 36 procent.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2012/02/atp_2012_02_2012-08-16_tie_001_sv.html