Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 2:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer