Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring
   2015/III    2016/III 2015/III - 2016/III
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 21 200 30 800 9 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 100 300 100
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 2 200 3 900 1 700
F Byggverksamhet (41–43) 1 200 2 200 1 000
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 4 200 6 800 2 600
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 800 2 200 1 400
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 800 1 700 -100
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 4 700 7 700 3 000
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 100 4 300 200
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 900 1 600 -300

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2016/03/atp_2016_03_2016-11-16_tau_005_sv.html