Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.5.2021

Något färre lediga arbetsplatser under första kvartalet än för ett år sedan

Under första kvartalet 2021 fanns det 59 500 lediga jobb medan antalet året innan var 63 300. Antalet lediga jobb minskade särskilt inom kommunsektorn. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i mars.

Lediga arbetsplatser 2020/I – 2021/I

  År/Kvartal
2020/I 2021/I
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 63 300   59 500  
På deltid 11 800 19 11 500 19
På viss tid 29 700 47 26 600 45
Svårbesatta arbetsplatser 30 600 48 25 900 44
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/01/atp_2021_01_2021-05-19_tie_001_sv.html