Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2021

Klart fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan

Under andra kvartalet 2021 fanns det 51 100 lediga jobb medan antalet året innan var 35 400. Antalet lediga jobb återgick till samma nivå som för två år sedan före coronapandemin. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i juni.

Lediga arbetsplatser 2020/II – 2021/II

  År/Kvartal
2020/II 2021/II
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 35 400   51 100  
På deltid 5 800 16 10 600 21
På viss tid 14 100 40 18 500 36
Svårbesatta arbetsplatser 15 400 44 29 600 58
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/02/atp_2021_02_2021-08-17_tie_001_sv.html