Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2020 - 2021

År Förändring
2020 2021 2020 - 2021
Näringsgren (TOL 2008)
Totalt 43 800 58 000 14 200
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 400 800 300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 900 7 500 2 600
F Byggverksamhet (41–43) 3 600 5 000 1 400
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 9 300 13 300 4 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 000 4 900 1 900
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 300 1 800 600
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 400 8 700 1 300
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 11 500 13 700 2 100
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 400 2 300 -100

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2020 - 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/04/atp_2021_04_2022-02-17_tau_008_sv.html