Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.2.2022

Klart fler lediga arbetsplatser under sista kvartalet än för ett år sedan

Under sista kvartalet 2021 fanns det 59 100 lediga jobb medan antalet året innan var 33 400. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i december. År 2021 fanns det i genomsnitt 58 000 lediga jobb, medan antalet år 2020 var 43 800. Årsmedeltalet för antalet lediga jobb var större än året före coronapandemin, 2019, då antalet var i genomsnitt 50 000.

Lediga arbetsplatser 2020/IV – 2021/IV

År/Kvartal
2020/IV 2021/IV
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 33 400 59 100
På deltid 5 300 16 9 300 16
På viss tid 9 000 27 17 600 30
Svårbesatta arbetsplatser 15 700 47 34 300 58
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Lediga arbetsplatser 2020 – 2021

År
2020 2021
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 43 800 58 000
På deltid 8 200 19 10 600 18
På viss tid 16 500 38 20 100 35
Svårbesatta arbetsplatser 21 200 48 32 800 57
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb. Årsuppgiftena om lediga arbetsplatser är genomsnitt av kvartalsuppgifterna.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/04/atp_2021_04_2022-02-17_tie_001_sv.html