Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Språk som läses av studerande inom gymnasieutbildning 2014-2018

Studerat språk 2014 2015 2016 2017 2018
Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande %
Engelska 104 314 99,9 104 693 99,9 103 751 99,9 103 731 99,8 103 442 99,6
Svenska 95 868 91,8 96 537 92,1 94 994 91,5 95 476 91,8 95 046 91,5
Finska 6 701 6,4 6 493 6,2 6 578 6,3 6 598 6,3 6 703 6,5
Franska 11 253 10,8 10 774 10,3 10 229 9,9 10 130 9,7 9 792 9,4
Tyska 17 440 16,7 17 007 16,2 16 351 15,7 16 924 16,3 16 239 15,6
Ryska 7 913 7,6 7 664 7,3 6 819 6,6 5 962 5,7 5 535 5,3
Spanska 13 838 13,2 13 309 12,7 12 913 12,4 13 499 13,0 14 113 13,6
Italienska 1 309 1,3 1 178 1,1 1 055 1,0 997 1,0 867 0,8
Samiska 27 0,0 24 0,0 40 0,0 31 0,0 32 0,0
Latin 755 0,7 614 0,6 596 0,6 554 0,5 631 0,6
Annat språk 849 0,8 607 0,6 591 0,6 716 0,7 976 0,9
Studerande totalt 104 449 . 104 785 . 103 837 . 103 985 . 103 820 .

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018, Tabellbilaga 3. Språk som läses av studerande inom gymnasieutbildning 2014-2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2018/01/ava_2018_01_2019-12-18_tau_003_sv.html