Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2018

Studerat språk 2014 2015 2016 2017 2018
Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande % Stude-
rande
Andel av de studerande %
Engelska 119 833 95,5 111 722 92,5 111 672 95,6 107 134 96,1 120 814 93,6
Svenska 108 614 86,6 99 069 82,0 102 109 87,4 97 245 87,2 111 491 86,4
Finska 4 909 3,9 4 767 3,9 7 865 6,7 5 949 5,3 5 983 4,6
Franska 1 904 1,5 1 589 1,3 1 796 1,5 1 534 1,4 778 0,6
Tyska 2 077 1,7 1 201 1,0 1 594 1,4 1 357 1,2 717 0,6
Ryska 3 342 2,7 2 616 2,2 2 212 1,9 2 035 1,8 1 524 1,2
Spanska 1 968 1,6 1 721 1,4 1 526 1,3 1 429 1,3 1 314 1,0
Italienska 110 0,1 84 0,1 67 0,1 44 0,0 29 0,0
Samiska 140 0,1 2 0,0 109 0,1 148 0,1 3 0,0
Latin 19 0,0 12 0,0 13 0,0 6 0,0 4 0,0
Annat språk 469 0,4 508 0,4 379 0,3 298 0,3 277 0,2
Studerande totalt 125 447 . 120 824 . 116 808 . 111 485 . 129 006 .

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018, Tabellbilaga 4. Språk som läses av studerande inom yrkesutbildning 2014-2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2018/01/ava_2018_01_2019-12-18_tau_004_sv.html