Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2020

Förädlingsvärdet inom lantbruket i år på samma nivå som året innan

Värdet av spannmåls- och foderväxter i löpande priser rasade år 2020 med nästan 30 procent jämfört med år 2019. Produktionsvolymen 1) av spannmålsväxter sjönk mindre brant än värdet i löpande priser, med 13 procent. Till övriga delar berodde nedgången i värdet i löpande priser på att spannmålspriserna sjönk. När det gäller övriga produktgrupper inom lantbruket var volymen och priserna däremot nästan på samma nivå som året innan. Även om lantbrukets produktion beräknat i löpande priser minskade med omkring 300 miljoner euro, kommer enligt nuvarande uppskattning insatsvarornas värde också att sjunka i den mån att värdet i löpande priser av bruttoförädlingsvärdet inom jordbruket samt volymen nästan är på samma nivå som år 2019. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.

Produktgruppernas andel av totalproduktionen % samt indexet i löpande priser (2019=100) år 2020

Produktgruppernas andel av totalproduktionen % samt indexet i löpande priser (2019=100) år 2020

1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volym = mängden under referensåret * priset för jämförelseåret. Volymförändringen görs vanligen med hjälp av en produkt- eller kostnadsspecifik deflator. Volymsummorna beräknas genom summering såsom också posterna i löpande priser.

Källa: Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA), Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (129,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/2020/eaa_2020_2020-12-11_tie_001_sv.html