Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energianskaffning och -förbrukning 2020, 4:e kvartalet

Energianskaffning och -förbrukning 2014, 4:e kvartalet

2014
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
Revideringar i denna statistik