Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2015

Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 1 340 PJ (petajoule), dvs. omkring 372 TWh (terawattimmar), år 2014, vilket var en minskning med över 2 procent från år 2013. Elförbrukningen uppgick till 83,3 TWh, vilket var ungefär en procent mindre än året innan. Behovet av uppvärmningsenergi minskade på grund av att vädret var varmare än vanligt i fjol. Den förbättrade vattensituationen i Norden gjorde för sin del att nettoimporten av el ökade. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 6 procent från nivån året innan.

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2014*

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2014*

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Korrigering 23.3.2015 kl. 17:00. Den korrigerande punkten är markerad med rött.
Energikällä 1) 2014* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 308 693 -3 23
Kol 2) 134 823 -11 10
Naturgas 91 678 -14 7
Kärnenergi 3) 247 174 0 18
Netto import av elenergi 4) 64 690 14 5
Vattenkraft 4) 47 523 4 4
Vindkraft 4) 4 007 44 0
Torv 62 260 9 5
Träbränslen 333 198 -2 25
Övriga 46 077 -9 3
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 1 340 123 -2 100
Utrikestrafik 28 639 -11 .
CO2- utsläpp från energisektorn 45 -6 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (578,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2014/04/ehk_2014_04_2015-03-23_tie_001_sv.html