Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2015

Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under januari-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 660 petajoule under januari–juni, vilket var nästan 5 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 42 terawattimmar (TWh), dvs. den var en procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 9 procent från nivån året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-II/2015* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 149 775 1 23
Kol 2) 57 765 -15 9
Naturgas 44 240 -13 7
Kärnenergi 3) 118 479 -5 18
Netto import av elenergi 4) 29 590 -4 5
Vattenkraft 4) 29 973 9 5
Vindkraft 4) 3 927 117 1
Torv 30 507 -17 5
Träbränslen 170 741 -4 26
Övriga 24 920 1 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 659 917 -5 100
Utrikestrafik 18 485 32 .
CO2- utsläpp från energisektorn 21 -9 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2015/02/ehk_2015_02_2015-09-21_tie_001_sv.html