Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.12.2005

Energian kokonaiskulutus väheni 11 prosenttia tammi-syyskuussa

Energian kokonaiskulutus jäi vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 11 prosenttia pienemmäksi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2004. Lasku johtui siitä, että sähkön hankinnassa tuontisähkön osuus kasvoi ja lauhdesähkön osuus väheni sekä pitkästä metsäteollisuuden työtaistelusta. Myös sää oli hieman edellisvuotista lämpimämpi. Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt laskivat kyseisellä ajanjaksolla fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähenemisen johdosta peräti 21 prosenttia.

Hiilen käyttö (sisältää koksin sekä masuuni- ja koksikaasun) väheni 45 ja turpeen käyttö 30 prosenttia. Puuperäisten polttoaineiden kulutus pieneni 17 ja maakaasun 11 prosenttia. Myös vesivoiman tuotanto ja öljyn käyttö jäivät hieman viimevuotista matalammalle tasolle. Sähkön nettotuonti kasvoi lähes nelinkertaiseksi, koska nettotuonti Ruotsista on ollut tänä vuonna korkealla tasolla, kun taas viime vuonna nettovienti sinne oli suurta.

Neljännesvuosittaisen energiatilaston laatiminen on siirtynyt kauppa- ja teollisuusministeriöstä Tilastokeskukseen tämän vuoden aikana. Tiedot julkaistaan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa.

Energian kokonaiskulutus, PJ

Lähde: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2005, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus. Tiedot julkaistaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksessa 4/2005, joka ilmestyy tammikuussa 2006.

Lisätietoja: Saku Slioor, puh. (09) 1734 2685, Leena Timonen, p. (09) 1734 2518 energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.12.2005

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2005/03/ehkh_2005_03_2005-12-21_tie_001.html