Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 24.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2009, Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/04/ehkh_2009_04_2010-03-24_kuv_006_sv.html